Onder Planologen

#5 Lagenbenadering

June 07, 2022 Peter Pelzer & Jannes Willems Season 2 Episode 1
#5 Lagenbenadering
Onder Planologen
More Info
Onder Planologen
#5 Lagenbenadering
Jun 07, 2022 Season 2 Episode 1
Peter Pelzer & Jannes Willems

Een nieuw seizoen Onder Planologen! Op de NOVI-conferentie bediscussieerden we de lagenbenadering. Deze benadering staat weer volop in de belangstelling, omdat water en bodem sturende principes zouden moeten worden in de ruimtelijke ordening. We duiken met Rijksadviseur Jannemarie de Jonge en historicus Auke van der Woud de diepte in: hoe kan de lagenbenadering ons grip op ruimte en tijd geven? Onder Planologen leert denken in structuren en de lange lijnen, en hoort over de kracht van ontwerp.

Gasten:

  • Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, en landschapsarchitect en partner bij Wing.
  • Auke van der Woud, emeritus hoogleraar architectuur en stedenbouwgeschiedenis (Rijksuniversiteit Groningen) en schrijver van boeken als De Nederlanden - Het lege land 1800-1850 en Het Landschap, De Mensen. Zie ook een interview met hem in de Volkskrant.
Show Notes

Een nieuw seizoen Onder Planologen! Op de NOVI-conferentie bediscussieerden we de lagenbenadering. Deze benadering staat weer volop in de belangstelling, omdat water en bodem sturende principes zouden moeten worden in de ruimtelijke ordening. We duiken met Rijksadviseur Jannemarie de Jonge en historicus Auke van der Woud de diepte in: hoe kan de lagenbenadering ons grip op ruimte en tijd geven? Onder Planologen leert denken in structuren en de lange lijnen, en hoort over de kracht van ontwerp.

Gasten:

  • Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, en landschapsarchitect en partner bij Wing.
  • Auke van der Woud, emeritus hoogleraar architectuur en stedenbouwgeschiedenis (Rijksuniversiteit Groningen) en schrijver van boeken als De Nederlanden - Het lege land 1800-1850 en Het Landschap, De Mensen. Zie ook een interview met hem in de Volkskrant.